Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KVALIFIKATIONSRAMMEN

KVALIFIKATIONSRAMMEN FOR LIVSLANG LÆRING

​Forsvaret har i 2014 besluttet, at man fremadrettet vil beskrive uddannelser og kurser efter samme systematik og standard, som man bruger på civile skoler og uddannelsesorganisationer.

​​

Den nye standard hedder Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, i daglig tale blot kaldet Kvalifikationsrammen. Senest medio 2017 skal denne standard være fuldt implementeret overalt i Forsvaret.

​​

HVAD ER KVALIFIKATIONSRAMMEN?

Kvalifikationsrammen giver et samlet oveblik over alle offentligt godkendte uddannelser og hvilket niveau de ligger på i forhold til hinanden.

​​

Der er otte niveauer i kvalifikationsrammen (1-8), som dækker over niveauerne fra folkeskolens 9. klasse til Ph.d-uddannelser.

Formålet med kvalifikationsrammen er at fremme livslang læring og mobilitet ved at:

​​

Skabe større overblik og gennemsigtighed over kvalifikationer i det danske uddannelsessystem og synliggøre veje til at opnå uddannelsesbeviser og uddannelsesgrader.

Skabe bedre grundlag for gensidig anerkendelse mellem uddannelser, både nationalt og internationalt.

​​

På internettet kan du finde den officielle hjemmeside om Kvalifikationsrammen på: kvalifikationsrammen.dk.

​​

På forsvaret intranet vil man kunne finde dokumenter til uddannelsesbeskrivelse og læringsplaner. Som reservepersonel, der støtter FSK-CSS med undervisning vil man kunne få udleveret arbejdsdokumenter indenfor kvalifikationsrammen.​​​

Hent Den Danske Kvalifikationsramme f​or livslang læring

Forsvaret og kvalifikationsrammen 

Center for Sundheds- og Sanitetesuddannelser understøtter Forsvarets vision om, at alle uddannelser skal følge Kvalifikationsrammen for Livslang Læring!​

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse

​Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj

Rutevejledning

CVR: 16287180​

facebook_2