Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Når du skal håndtere personfølsommme data, skal du være bevidst om, at der er en række retningslinjer du skal følge.

Persondata kan være (men ikke afgrænset til):

  • CPR numre
  • Folkeregister adresser
  • Email adresser og andre kontaktoplysninger
  • Religiøs overbevisning
  • Sexualitet
  • Politisk overbevisning

En god grundregel er, at du ikke må opbevare unødig data. Sagt på en anden måde, må du altså kun opbevare data, der er nødvendig for at du kan løse din opgave. Det betyder at du eksempelvis ikke må indsamle, opbevare eller håndtere data omkring religion, ​hvis du skal udstede et e-bevis. Det indsamlede data slettes eller bortskaffes, når det ikke længere er relevant at opbevare. Af samme grund, opbevares e-beviser kun i 3 år i databasen, hvorefter det slettes. Det er således ikke muligt, at hente e-beviser efter denne periode. 

En anden grundregel er, at du altid skal gøre opmærksom på, hvilke data der indsamles, hvad de bruges til og i under hvilke forudsætninger. Det er ikke nødvendigt at indhente et skriftligt samtykke, men der skal gives et mundligt samtykke. Hvis ikke kursisterne ønsker at give samtykke, kan de ikke modtage et bevis, da indhentning af CPR nummer, email og fulde navn, er en forudsætning for at udskrive et e-bevis, da det bruges til at verificere bevisets gyldighed i forbindelse med eksempelvis udstedelse af kørekort.

Det skal altid være muligt at få slettet sine persondata.

Vil du læse mere om GDPR, så kan du læse mere på: https://gdpr.dk/

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse

​Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj

Rutevejledning

CVR: 16287180​

facebook_2